Darmowa dostawa do wybranego paczkomatu za zakupy powyżej 200 zł 

Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
NA-HA-KU
Ul Św Katarzyny 9/9
33-100 Tarnów


WZÓR REKLAMACJI

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą zamówienia z dnia ...............................……………. nr ………………………………………. , której przedmiotem było

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

(należy opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego wnoszę o …………………………………………

……………………………

Podpis Klienta

Data: ………………………….